کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب غذای دو معترض بازداشت شده در زندان رشت

روز دوشنبه 3 مهرماه،حافظ فروحی و منوچهر فلاح دو شهروند بازداشت شده در زندان لاکان رشت به نشانه اعتراض به وضعیت نامشخص خود دست به اعتصاب غذا زدند.

بر اساس گزارش های منتشرشده،حافظ فروحی و منوچهر فلاح در زندان لاکان رشت در بازداشت موقت بسر میبرند.علیرغم صدور و تامین وثیقه،بازپرس پرونده همچنان با آزادی موقت این شهروندان مخالفت کرده است.گفتنی است این شهروندان به همراه آرمان صدقی ثابت و مهدی میرزایی در یک پرونده مشترک با اتهامی از جمله عضویت در گروه های اپوزیسیون رژیم رو به رو هستند.