کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب غذای دو زندانی سیاسی در زندان مرکزی کرج

بنا به گزارش منتشره، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی کرج دست به اعتصاب غذا زدند.

بر اساس این گزارش، دو زندانی سیاسی در زندان مرکزی کرج به نام های “مهدی فراحی شاندیز” و “محمد ریاضت”  از روز پنج‌شنبه ۲۵ مهرماه، در اعتراض به وضعیت نامناسب بهداشت، نبود آب گرم و کمبود امکانات این زندان، دست به اعتصاب غذا زدند و در پی این اعتصاب روز جمعه ۲۶ مهر به بند انفرادی این زندان منتقل شدند. گفتنی است تاکنون هیچ رسیدگی و توجهی از سوی مسئولین به درخواست آنان صورت نگرفته است.