کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب غذای ده ها زن سیاسی در زندان اوین

در پی اعدام‌های اخیر در ایران،ده‌ها زن زندانی سیاسی در زندان اوین دست به اعتصاب غذا خواهند زد.

پس از آن‌که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سحرگاه سه‌شنبه سوم بهمن،محمد قبادلو معترض بازداشتی و فرهاد سلیمی زندانی سیاسی عقیدتی را اعدام کرد،دستکم ۶۱ نفر از زنان زندانی سیاسی زندان اوین اعلام کردند در اعتراض به اعدام جوانان و برای توقف اعدام،دست به اعتصاب غذا خواهند زد.زنان زندانی برای زنده نگه‌داشتن نام اعدام‌شدگان و برای زنده‌ماندن صدها انسانی که در زندان‌های جمهوری اسلامی در سراسر کشور در صف اعدامند،مقاومت خواهند کرد و روز پنجم بهمن‌ماه،اعتراض خود را با اعتصاب غذای دسته‌جمعی‌شان نشان خواهند داد.