کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

اعتصاب غذای  حامد قره اوغلانی در زندان ارومیه

“حامد قره اوغلانی”، زندانی سیاسی که دوران محکومیت سیزده ساله خود را در زندان ارومیه سپری میکند، در اعتراض به عدم انتقال به بیمارستان و نیز عدم اعطای مرخصی درمانی، اعتصاب کرده است.

“حامد قره اوغلانی” در تاریخ هفتم تیرماه ۱۳۹۹ توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی رژیم در ارومیه منتقل شد. “حامد قره اوغلانی” در بخش نخست پرونده خود توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف رژیم به اعدام و در بخش دوم پرونده خود از بابت اتهامات شرکت در دوره‌های نظامی و حمله به پایگاه‌های بسیج، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به رهبری به چهارده سال و یک ماه حبس محکوم شد،که در نهایت حکم این زندانی به سیزده سال حبس و به اتهام توهین به رهبری به سیزده ماه حبس و مجموعا به چهارده سال و یک ماه حبس منتهی شده است.