کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب سراسری کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی

روز یک‌شنبه ۲۰ شهریورماه، کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی عسلویه و اسلام آباد غرب، در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه‌ دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

کارگران ساخت مخزن و پایپ راک پتروشیمی اسلام آباد غرب و کارگران پیمانکاری شیروانی پتروشیمی دماوند در فاز ۲ عسلویه به اعتصاب سراسری پیوستند. این کارگران می‌گویند همان خواسته عمومی کارگران نفت یعنی افزایش دستمزد و ۲۰ روز کار، ۱۰ روز استراحت مطالبه اصلی ماست. در ادامه اعتصاب کارگران نفت، پتروشیمی و گاز دو گروه دیگر کارگری در بخش پتروشیمی به اعتصاب سراسری پیوستند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران از گسترش اعتصاب در مراکز نفتی و پتروشیمی و گاز خبر داده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-