کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب سراسری کارگران پتروشیمی

روز یکشنبه 5تیرماه کارگران پروژه‌ای عایق‌کار شاغل در پتروشیمی اعتراض به عدم افزایش دستمزدهای‌شان دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

کارگران پروژه‌ای نفت با توجه به تورم شدید و گرانی‌های بی‌سابقه در ماه‌های اخیر، خواستار افزایش دستمزد به میزان لیست جدید پیشنهادی امسال هستند. علاوه بر این بخشی از کارگران پروژه‌ای شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی که طی اعتصاب سراسری سال گذشته موفق به تحقق کامل خواسته‌های خود نشده بودند، ضمن اعتراض به خُلف وعده پیمانکاران، بر افزایش دستمزد مطابق لیست پیشنهادی خود و اجرای نوبت‌کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت تأکید دارند.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-