کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار جهان

اعتصاب سراسری کارگران صادرات گاز در نروژ

هزاران تن از کارگران  فعال در پایانه‌های گازی نروژ  روز دوشنبه 10 آذر ماه در اعتراض به سطح نازل دستمزدها و همچنین تاخیر در پرداخت آن دست از کار کشیدند.

کارگران معترض که قصد دارند تا رسیدن به خواسته هایشان دست از اعتصاب و اعتراض برندارند می گویند، علاوه خواست پرداخت کلیه مطالبات معوقه شان دولت باید میزان دستمزدهای آنها را نیز افزایش دهد.  در همین حال “گسکو” بزرگ‌ترین اپراتور انتقال گاز در کشور نروژ می‌گوید: ادامه اعتصاب کارگران تاثیر زیادی بر چرخه‌ی اقتصادی کشور دارد و پیش‌بینی می‌شود میزان صادرات گاز نروژ حدود ۵۰ میلیون متر مکعب در روز کاهش یابد.