کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب سراسری کارگران راه‌آهن ایتالیا

به نقل از پایگاه کارگران راه آهن ایتالیا، چندین اتحادیه به نمایندگی از کارکنان راه‌آهن قصد دارند ۱۴ آوریل (جمعه ۲۵ فروردین) از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰ در سراسر ایتالیا اعتصاب کنند.

در پی این اعتصاب که در اعتراض به وضعیت حقوقی و مزدی است، احتمال اختلال در راه آهن و اعتراضات وجود دارد.  شش اتحادیه کارگری مجزا به نمایندگی از کارکنان راه‌آهن قصد دارند در روز ۱۴ آوریل با متوقف کردن کل فعالیت‌های ریلی، دولت و شرکت ملی راه‌آهن ایتالیا را پای میز مذاکره درباره شرایط قراردادی و مزد خود بیاورند. گفتنی است، دولت و شرکت ملی راه آهن ایتالیا هنوز پاسخ روشنی به این فراخوان اعتصابی نداده‌اند.