کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب سراسری کارگران در نیجریه

روز جمعه 7 مرداد ماه کارگران سراسر نیجریه در اعتراض به تعطیلی دانشگاه ها برای سومین روز متوالی دست به اعتصاب زدند.

دوازده سال پیش دولت با دانشگاه‌های نیجریه توافق‌نامه‌ای امضا کرد که براساس آن حقوق اساسی و صنفی دانشجویان و اساتید دانشگاه در شرایط اقتصادیِ متفاوت حفظ شود. از هفته گذشته دولت نیجریه با مصوبه‌ای جدید توافق‌نامه قبلی را زیر پا گذاشته و به علت اعتراض دانشجویان، دانشگاه‌های این کشور را تعطیل کرده است.  اتحادیه‌های کارگری نیجریه‌ نیز پس از این اعتراض صنفی دانشجویان، در همبستگی با آن‌ها در چند منطقه از جمله خود پایتخت به رهبری تشکل کنگره ملی کار در اعتراضات شرکت کردند و گفتند که بسته شدن موسسات عالی بر کیفیت زندگی همه مردم نیجریه از جمله کارگران تأثیر می‌گذارد.