کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب سراسری کارکنان فرودگاه هیترو

روز یکشنبه 13 مرداد ماه، اعتصاب کارکنان فرودگاه “هیترو” لندن در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود بهن مدت سه روز آغاز شد.

گفته می شود در جریان این اعتصاب بیش از 170 پرواز در روزهای دوشنبه و سه شنبه لغو خواهد شد.  پس از شکست مذاکرات رهبران اتحادیه کارکنان هیترو با مدیران این فرودگاه، قرار است گفتگو‌های دیگری در خصوص افزایش دستمزد کارکنان صورت بگیرد. کارکنان هیترو خواستار افزایش 7.3 درصدی حقوقشان هستند که این خواسته از سوی مدیران رد شده است. گفتنی است، فرودگاه هیترو پررفت‌وآمدترین فرودگاه در بریتانیا و همچنین اروپا و ششمین فرودگاه پررفت‌وآمد جهان بر پایه شمار مسافر به شمار می‌رود.