کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب سراسری رانندگان نیسان و کامیونداران سراسر کشور

رانندگان نیسان و کامیون سراسر کشور به نشانه اعتراض به حق معیشتی خود روز شنبه یکم اردیبهشت ماه،  دست به اعتصاب سراسری زده و با عدم حمل هر گونه بار اعلامی اعتراض خود را  اعلام کردند.

رانندگان معترض به خلف وعده‌ مسئولان درباره پیگیری خواسته‌هایشان معترض هستند. زیرا بارها به آنان وعده رسیدگی داده شده است، اما تاکنون هیچ ‌گونه تغییری در وضعیت معیشتی آنها به وجود نیامده است. رانندگان خواهان افزایش دستمزد، تنظیم قراردادهای شغلی متناسب با ساعات کاری، اضافه‌کاری، مرخصی، بهره‌مندی از قرارداد کار معتبر و رسیدگی به دیگر مطالبات معیشتی خود هستند.