کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب سراسری رانندگان تاکسی راه آهن مشهد

رانندگان تاکسی راه‌آهن مشهد روز جمعه 2 اردیبهشت، به‌خاطر پایین بودن کرایه ها دست به اعتصاب زدند.

پایین بودن کرایه مسافر،افزایش هزینه بیمه و تأمین اجتماعی، افزیش بهای سوخت و قیمت لوازم یدکی مورد نیاز بر اثر نوسانات بازار ارز، از گرفتاریهای رانندگان گزارش شده است. رانندگان تاکسی، خواهان ۳۵ تا ۵۰ درصد افزایش کرایه شده‌ و گفته‌اند به کمتر از ۳۵ درصد رضایت نخواهند داد.

پست های مرتبط این دسته

گسترش تظاهرات اعتراضی مردم ایران

komalah

افشای هویت ماموران بازداشت کننده مهسا امینی

komalah

حمایت جهانی از اعتراضات مردم ایران

komalah

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah