کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب سراسری رانندگان تاکسی راه آهن مشهد

رانندگان تاکسی راه‌آهن مشهد روز جمعه 2 اردیبهشت، به‌خاطر پایین بودن کرایه ها دست به اعتصاب زدند.

پایین بودن کرایه مسافر،افزایش هزینه بیمه و تأمین اجتماعی، افزیش بهای سوخت و قیمت لوازم یدکی مورد نیاز بر اثر نوسانات بازار ارز، از گرفتاریهای رانندگان گزارش شده است. رانندگان تاکسی، خواهان ۳۵ تا ۵۰ درصد افزایش کرایه شده‌ و گفته‌اند به کمتر از ۳۵ درصد رضایت نخواهند داد.