کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

اعتصاب سراسری در شهر سقز

برپایه گزارش دریافتی، به  دنبال انتشار فراخوان اعتصاب در روز سه شنبه 23 خرداد ماه کسبه و بازارایان شهر سقز  از بازگشایی مغازه های خود خودداری کردند.

برپایه این گزارش بازاریان و کسبه شهر سقز با برگزاری این اعتصاب نسبت به اذیت و آزار خانواده های جانباختگان انقلاب ژینا، بازداشت آنها در گورستان آیچی و همچنین افزایش چندین برابری قیمت کالاهای اساسی و وضعیت اسفبار اقتصادی کشور، اعتراض کردند.