کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب‌ سراسری دانشجویان و استادان ایران

علیرغم بازداشت های گسترده دانشجویان اعتراضات در دانشگاه های کشور به صورت اعتصاب، تجمع و راهپیمایی در روز چهارشنبه 6 مهر ماه نیز ادامه داشت.

دانجشویان و اساتید ده ها دانشگاه کشور از جمله شهید بهشتی تهران،‌ صنعتی شریف، هنر شیراز، سوره، صنعت نفت آبادان، الزهرا، خوارزمی، پلی‌تکنیک، بوعلی‌سینا همدان، علامه طباطبایی، حکیم سبزواری، دانشگاه‌های آزاد مشهد و اصفهان و بسیاری دیگر  از شهرهای کشور در اعتصاب به سر می برند و اعلام کرده اند در کلاس های درسی مجازی و حضوری شرکت نخواهند کرد. تعدادی از استادان در دانشگاه های مختلف با اعلام همبستگی با دانشجویان و اعتراض به سرکوب و کشتاری که در ایران جریان دارد نیز از شرکت در کلاس های درس خودداری کرده اند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در جریان این اعتراضات، ماموران امنیتی شماری از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی شیراز را بازداشت کرده‌اند.