کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب رزیدنتهای بیمارستان رسول اکرم و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران

گروهی از رزیدنتهای بیمارستان رسول اکرم و شماری از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران روز دوشنبه 28 آذر ماه به دست به اعتصاب و تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشر شده رزیدنتهای بیمارستان رسول اکرم با ترک محل کار خود و تحصن در حیاط بیمارستان خواستار پرداخت کلیه معوقا مزدی خود شدند. همچنین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی با برپایی تجمع و سردادن شعارهایی نسبت به عدم پرداخت کمک هزینه مصوب وزارت بهداشت در موعد و به میزان مقرر اعتراض کردند.