کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب رانندگان پالایشگاه آبادان

هسته کارگران پیشتاز سوسیالیست خوزستان (لوله سازی اهواز) خبر داده است در روز شنبه ۱۶ مهر هیچ یک از تانکرهای حمل قیر، حاضر به بارگیری در پالایشگاه آبادان‌ نشدند و اعلام اعتصاب کردند.

رانندگان پالایشگاه آبادان روز شنبه  در حمایت از خیزش سراسری مردم ایران و در محکومیت کشتار معترضان توسط ماموران رژیم  دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. گفته می شود  دخالت حراست پالایشگاه نیز راه به جایی نبرده و رانندگان، خودروهای خود را ترک کردند. گفتنی است این کارگران پیشتر طی انتشار بیانیه ایی اعلام کرده بودند در صورت ادامه سرکوب و کشتار معترضان دست به اعتصاب خواهند زد.