کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

اعتصاب رانندگان و اپراتورهای جرثقیل مجتمع پتروشیمی گچساران

گروهی از رانندگان نقلیه سبک و سنگین و اپراتورهای جرثقیل مجتمع پتروشیمی گچساران، روز شنبه ۱۰ مهرماه ماه، دست به اعتصاب زده و از ادامه فعالیتشان خودداری کردند.

رانندگان معترض از جمله مطالبات خود را افزایش حقوق و دریافت به موقع دستمزدهایشان عنوان کردند. رانندگان خواهان رسیدگی به مطالباتشان از سوی مسئولین هستند و گفته اند در صورت بی توجهی مسئولین به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-