کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب رانندگان خودروهای استیجاری شهرداری ارومیه

رانندگان خودروهای استیجاری حمل زباله شهرداری ارومیه از صبح روز دوشنبه ۳۰ خردادماه، در اعتراض به پایین بودن حقوق‌شان، اعتصاب خود را شروع کرده و ماشین‌های خود را خوابانده‌اند.

این رانندگان خواهان افزایش دستمزد، تنظیم قراردادهای شغلی متناسب با ساعات کاری، اضافه‌کاری، مرخصی، بهره‌مندی از قرارداد کار معتبر و رسیدگی به دیگر مطالبات معیشتی خود هستند. رانندگان معترض به خلف وعده‌ مسئولان شهرداری ارومیه درباره پیگیری خواسته‌هایشان معترض هستند. گفتنی است، بارها به آنان وعده رسیدگی داده شده، اما تاکنون هیچ ‌گونه تغییری در وضعیت حقوق ماهانه آنها به وجود نیامده است.