کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب رانندگان توزیع کننده روزنامه دنیای اقتصاد

رانندگان توزیع کننده روزنامه دنیای اقتصاد در شهرستان ها روز سه شنبه 4 آذر ماه در اعتراض به جریمه محدودیت تردد کرونایی دست به اعتصاب زدند.

گفته می شود هنگام وضع محدودیتهای کرونایی اعلام شد که روزنامه ها جزو مشاغل اول هستند و می توانند در ایام محدودیت های کرونایی به فعالیت خود ادامه دهند. معترضان می گویند در چند روز اول ماشین های توزیع کننده روزنامه با وجود هماهنگی با وزارت ارشاد، جریمه شدند و همین مسئله سبب اعتصاب آن ها شد.