کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب رانندگان تاکسی کیش در اعتراض به معضلات معیشتی

شماری از رانندگان تاکسی کیش، روز پنجشنبه ششم مرداد ماه، همزمان با سفر سعید محمد، مشاور ابراهیم رئیسی و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، اعتصاب کردند.

رانندگان نسبت به عدم وجود امنیت شغلی، عدم احترام به قوانین صنف رانندگان تاکسی، ورود افراد متفرقه به ناوگان حمل و نقل عمومی و کوچکتر شدن سفره‌های معیشت این صنف اعتراض دارند. آنها خواهان رسیدگی به مطالبات شغلی و معیشتی رانندگان تاکسی و اجرای قانون حمایت از سرمایه‌گذاران مناطق آزاد شدند.