کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب رانندگان تانکرهای سوخت رسان چومان

جمعی از رانندگان تانکرهای سوخت‌رسان  شهرستان چومان روز سه شنبه 11 آذرماه در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود دست از کار کشیده و اقدام به برگزاری تجمع کردند.

رانندگان  معترض که بوسیله تریلر در شهرستان چومان تانکرها سوخت را به پمپ بنزین‌های  می‌رسانند به پائین بودن کرایه حمل سوخت برای تحویل در جایگاه های سوخت اعتراض دارند و خواستار افزایش کرایه خود هستند.