کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب رانندگان استیجاری و بخش خصوصی شرکت مخابرات ایران

رانندگان مخابرات در چند استان کشور روز دوشنبه 14 خرداد ماه، در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست به اعتصاب زدند.

رانندگان معترض نسبت به عدم واریز حقوق و بیمه توسط شرکت تازه تاسیس اصفهانی طاها که تمامی بخش خصوصی شرکت را در اختیار گرفته است و توانایی پرداخت و پاسخگویی را نداشته است اعتراض دارند. گفتنی است، با افزایش نرخ بنزین، کاسبی گروه‌های بسیاری کساد شده است؛ از آن جمله رانندگان شرکت مخابرات ایران که می‌گویند: با افزایش قیمت سوخت، دستمزدهای پرداختی کفاف زندگی آنها را ندارد.