کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب رانندگان اتوبوس در کاتالان اسپانیا

روز جمعه 29 بهمن ماه، شماری از رانندگان اتوبوس کاتالان اسپانیا با راهپیمایی در سطح این شهر، خواستارِ بازنشستگی در ۶۰ سالگی و بازگرداندنِ ۲۵ میلیون یورو برداشت غیرقانونی از حساب ذخیره‌ی خود شدند.

این اعتصاب  همچنین در اعتراض به وخامت بحران اقتصادی و سیاست های دولت برای کاهش درآمدهای مردم و افزایش هزینه های زندگی در این کشور صورت گرفت. شرکت متروی مادرید چندی پیش نیز همراه با مترو و اتوبوسرانی شهری بارسلونا اعتصابی 24 ساعته برگزار کرده بود و پس از آن جمعه هفته گذشته، اولین اعتصاب مشترک خود با شرکت اتوبوسرانی‌ پایتخت را انجام داد. این اعتصابها در اعتراض به اجرای قوانین تازه ای از سوی دولت صورت می گیرد که در نتیجه آنها، با خصوصی سازی بخش حمل و نقل عمومی، علاوه بر کاهش حقوق و مزایای کارکنان و افزایش سن بازنشستگی رانندگان، بسیاری از آنها با تشخیص کارفرمایان اخراج خواهند شد.