کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب دوهزار نفر از کارگران مس سونگون ورزقان

حدود دو هزار نفر از کارگران شرکت‌های پیمانکاری مجتمع مس سونگون ورزقان از روز یکشنبه 3 آبان ماه دست به اعتصاب زدند.

کارگران شرکتهای پیمانکاری آهن‌آجین، مبین، نوآوران، زُحل و دیگر شرکت‌ها از ساعت ۲۲ روز یکشنبه در اعتراض به اخراج ۶۰ نفر از فعالین کارگری این مجتمع دست به اعتصاب زده و استخراج در این معدن را به کلی تعطیل کردند. گفته می شود روز شنبه هفته جاری ،عوامل این معدن از کارت زدن حدود ۶۰ نفر از کارگران جلوگیری کرده و با اعلام پایان قرارداد به آنها، مانع از ورود این کارگران به محل کار شده اند.

پست های مرتبط این دسته

تداوم خیزش سراسری مردم ایران

komalah

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

komalah

اعتصاب‌ سراسری دانشجویان و استادان ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آزمایش مرودشت

komalah

اعتراض کارگران مخابرات روستایی کشور

komalah

تجمع کارگران شهرداری نیشابور

komalah