کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب دوباره کارگران خدمات شھری کیش

روز چھارشنبه ١٠ آذر ماه، کارگران فضای سبز و خدمات شھری کیش در اعتراض به پایین بودن حقوق و مزایا مجدداً دست از کار کشیدند.

گفتنی است، کارگران فضای سبز و خدمات شھری کیش دو ماه پیش اقدام به تجمع اعتراضی کرده بودند، که مورد بی توجھی مسئولان در برآورده شدن مطالبات انھا قرار گرفت و به ھمین دلیل صبح روز چھارشنبه، بار دیگر مقابل سازمان منطقه آزاد کیش تجمع کردند و از مسوولان سازمان خواستند بر اساس اختیاراتش پیمانکار مربوط را مجاب به پرداخت حقوق و مزایای آنھا کند. این کارگران در حالی دستمزد حداقلی خود را مطالبه می کنند که میزان دستمزد برخی مدیران شھرداری کیش بیش از ٣٣ میلیون تومان عنوان شده است.