کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب در کارخانه سیمان ارومیه

روز شنبه 1مهرماه کارگران کارخانه سیمان ارومیه در اعتراض به دستمزدها دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

طبق گزارشهای دریافتی این کارگران در اعتراض به دستمزدها و تبعیض بین کارگران و مدیران دست  به اعتصاب زدند.متناسب‌سازی حقوق براساس نرخ تورم، اجرای طرح همسان‌سازی حقوق‌ها، استخدام رسمی کارگران قراردادی و تخصیص بیمه تکمیلی به کارگران از جمله اصلی‌ترین مطالبات کارگران معترض بوده است