کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب دانشجویان دانشگاه تربیت ‌مدرس

 

بنا بر گزارشات رسیده از دانشگاه تربیت مدرس،در روز‌های گذشته فراخوان‌هایی جهت اعتصاب در روز های یکشنبه و دوشنبه ۲۱ و ۲۲ آبان،در اعتراض به فشار حراست و خفقان حاکم بر دانشگاه، منتشر شده‌ که با استقبال دانشجویان همراه شده است.

طبق این گزارشات و در پاسخ به فراخوان،دانشجویان در این دو روز از رفتن به کلاس‌‌های درس، کتابخانه‌ی مرکزی و برخی آزمایشگاه‌ها خودداری کردند.در همین حال مقامات دانشگاه تلاش بر عادی نشان دادن وضعیت دانشگاه در دو روز اخیر کردند.اما گزارشات متعددی از پیوستن دانشجویان به اعتصاب بدست رسیده است.این اعتصاب در واکنش به فشارها و سیاست‌هایی است که حراست دانشگاه از مهرماه امسال بر فضای دانشگاه و خوابگاه‌های دخترانه اعمال کرده است.