کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب دانشجویان دانشکده تغذیه دانشگاه بهشتی

دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی روز چهارشنبه 9 اسفندماه، در اعتراض به مشکلات رفاهی و اعمال تبعیض میان دانشجویان ایرانی و بین‌المللی، ظرفهای غذای خود را در صحن دانشگاه رها کردند.

به گفته کانال دانشجویان متحد: این دانشگاه حدود ۶٠٠ دانشجوی بین الملل را پذیرش کرده که کلاس‌های آنها در آمفی تئاترهای دانشکده تغذیه برگزار می‌شود و این درحالی است که تعداد دانشجویان روزانه‌ این رشته حدود ۴٠٠ نفر است. همچنین پذیرش این دانشجویان در کنار تبعیض بیش از پیش برای دانشجویان ایرانی و گماردن تعداد نیروی حراست بیشتر علیه آنها نسبت به دانشجویان اتباع خارجی، باعث مشکلات رفاهی و آزادی عمل کمتر برای دانشجویان این دانشگاه شده و اعتراض آنها را به همراه داشته است.