کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب دامنه دار کارگران شهرداری سی سخت

کارگران شهرداری سی سخت در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان کماکان در اعتصاب به سر می برند و همچنان از جمع آوری زباله ها از سطح شهرخودداری می کنند.

برپایه گزارش منشتره از حدود یک ماه پیش کارگران بخش خدماتی شهرداری سی سخت بارها برای وصول مطالبات معوقه خود مقابل ساختمان شهرداری دست به تجمعات اعتراضی زده‌اند. بنابه گفته کارگران معترض، دلیل برپایی تجمعات اعتراضی آنها، بی‌تفاوتی مدیران شهرداری سی سخت در قبال پرداخت مطالبات مزدی کارگران مناطق مختلف شهرداری است. به گفته آنها، اعتراض کارگران واحد خدماتی گسترده‌تر شده است به طوری که طی روزهای گذشته کارگران از جمع‌آوری زباله‌های برخی مناطق شهر خودداری کردند. این کارگران اعلام کرده اند، اعتراضاتشان تا رسیدن به خواسته هایشان ادامه خواهد یافت.