کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب خدمه شرکت هواپیمایی ایزی‌جت در پرتغال

گروهی از کارکنان شرکت هواپیمایی ایزی جت پرتغال روز چهارشنبه 16 فروردین ماه با خواست افزایش دستمزد اقدام به اعتصاب سه روزه کردند که منجر به لغو پروازها شد.

از قرار معلوم اعتصاب کنندگان خواهان افزایش دستمزدها هستند که از سال ۲۰۱۹ افزایشی نیافته است و از سوی دیگر می‌گویند که باید شرایط کاری آن‌ها نیز بهبود پیدا کند.لازم به ذکر است که تصمیم به اعتصاب پس از شکست پنج ماهه مذاکرات گرفته شده است.