کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب جمعی از زندانیان زندان قزلحصار کرج

روز یکشنبه سی و یکم اردیبهشت، در پی موج اعدام های اخیر و نگرانی از افزایش اعدام ها در زندان های ایران، جمعی از زندانیان سالن ۲ زندان قزلحصار کرج، در اعتراض به این موضوع دست به اعتصاب غذا زدند.

در گزارشات منتشر شده در خصوص انگیزه زندانیان از این اقدام آمده است: “زندانیان سالن ۲ زندان قزلحصار در اعتراض به افزایش اعدام ها و نگرانی از آن، با خودداری از تحویل گرفتن غذای زندان دست به اعتصاب زده اند.” گفتنی است،  با وجود بروز بسیاری از مشکلات جسمی و روحی که اعتراض با توسل به اعتصاب غذا به همراه دارد تا جایی که سالها اثرات آن بر زندگی افراد باقی می ماند، بسیاری از زندانیان در ایران به عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسته‌ هایشان دست به اعتصاب غذای اعتراضی می‌ زنند. بسیاری از این اعتصاب‌ها در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات پرونده، مراعات نشدن حقوق زندانی و یا بازداشتی، بلاتکلیفی‌ های بلند مدت و مواردی همچون افزایش اجرای احکام در زندان ها صورت می گیرد.