کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتصاب بی سابقه شش روزه پزشکان بریتانیایی

پزشکان کارآموز بریتانیایی در لندن، روز چهارشنبه 13 دی، در اعتراض به وضعیت حقوق و شرایط اشتغال به‌مدت شش روز اعتصاب کردند.

با ادامه اعتراضات پزشکان بریتانیایی که از سال گذشته آغاز شد، بیش از ۳۰ هزار وقت ملاقات با بیماران لغو شده است.این بزرگترین اعتصاب پزشکان در هفت دهه از تاریخ سازمان خدمات ملی بهداشت (NHS) بریتانیا است. گفتنی است، نزدیک به ۵۰ درصد از پزشکان شاغل در سازمان خدمات ملی بهداشت بریتانیا تحت عنوان پزشک کارآموز فعالیت می‌کنند.همچنین پزشکان کارآموز اعلام کرده‌اند، به‌رغم آغاز اعتصاب شش روزه ژانویه، برای رسیدگی به موارد اضطراری در بیمارستان حاضر خواهند بود.