کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب بازاریان در برخی شهرهای ایران

روز شنبه ۱۴ آبان ، در ادامه حمایت از خیزش مردمی، کسبه و بازاریان در برخی از شهرهای کشور  دست به اعتصاب زدند.

بنا به گزارشات منتشر شده، در برخی از شهر های ایران از جمله، سنندج، سقز، بوکان، خاش، مهاباد، بابل، بازاریان با بستن مغازه های خود، حمایت خود را از خیزش مردمی و اعتراض خود را نسبت به رژیم اعلام کردند.ُ

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-