کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

اعتصابات گسترده، کابوس حکومت اسلامی

معلمان و دانشجویان اعلام اعتصابات عمومی کرده اند. دانش آموزانِ دختر در تعدادی از شهرها مصمم هستند حجاب اسلامی را در فضای آموزشی از سر بردارند. اعتصاب پیروزمند مردم کردستان در چهار استان کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه تصویر روشنی از نقش و قدرت اعتصاب عمومی را به مردم ایران و منطقه نشان داد.

اینک که میلیونها تن از زنان و مردان مبارز و خشمگین در خیابان‌ها هستند، نیروهای سرکوبگر را خسته و فرسوده کرده اند، اعتصابات عمومی کارگری، حمل و نقل، دوائر دولتی، مدارس و دانشگاه‌ها، بازار و کسب و کار، فشار بر حکومت اسلامی را سنگین تر و تعیین کننده تر خواهد کرد.

در جریان ده روزی که از تراژدی قتل فجیع حکومتی ژینا امینی می گذرد، مردم کردستان و ایران برای یک ساعت هم صحنه خیابانها را رها نکرده اند. پیوند مبارزات داخل و خارج کشور به سطحی رسیده است که در چهل و چهار سال حکومت اسلامی  بی سابقه بوده است.

سرکوب رژیم، کُند کردن و قطع اینترنت، راه انداختن جمعیت های کرایه ای و اراذل و اوباش اسلامی، قتل بیش از پنجاه نفر از معترضین و پر کردن زندان‌ها از ناراضیان چاره ساز نبوده است.

شکاف و ریزش در بدنه حکومت آغاز شده است. شمار زیادی از هنرمندان، فیلم سازان و ورزشکاران که در دوره های پیش سکوتِ نسبی کرده بودند، علناً حکومت و جنایات آنرا محکوم کرده اند.

افکار عمومیِ ترقیخواه جهان، از مبارزه زنان و مردم ایران در مقابل رژیم هار و مرتجع اسلامی حمایت می کنند.

بخش بزرگی از جمعیت ایران نیروی جوان است که هیچ امید و امکاناتی برای کار و زندگی شایسته خود ندارند. این نیروی جوان تجارب و تحصیلات خوبی دارند و با وضعیت امروز جهان آشنا هستند. این نیروی جوان به چیزی کمتر از شرایط زیست و کار دیگر جوانانِ جهان راضی نخواهند بود.

حکومت اسلامی که مشروعیت سیاسی خود را از دست داده است و حاکمیتِ آن از جانب توده های مردم در ایران زیر سوال رفته است، متحدین محدودی در میان کشورهای جهان دارد و قدرت مانورش در شکاف قدرتهای جهانی بسیار محدود شده است، اینک به تنها حربه ای که برایش باقی مانده، یعنی سرکوب مستقیم روی آورده است.

در چنین شرایطی، به راه افتادن اعتصابات عمومی، کمر رژیم را خواهد شکست.

تجربه اعتصابات موفق در کردستان و تجربه اعتصابات کمرشکن سال‌های ۵۶ و ۵۷ ایران می تواند راهگشای اعتصابات جدید باشد.

حفظ اتحاد بین مردم کردستان و آذربایجان، بین مناطق مختلط شیعه و سنی نشین، جلوگیری از بروز تنش های مذهبی و ملی، تکیه بر اشتراکات و منافع عمومی صفوف مردم در مقابل رژیم را مستحکم تر خواهد کرد. حزب کمونیست ایران از اعتصابات دانشجویان و معلمان و دانش آموزان که از روز چہار شنبه ۶ مهرماه آغاز می شود و همه از رفتن به کلاسهای درس خودداری می کنند،  به گرمی پشتیبانی می کند و خواهان آن است که محیط های مدرسه و دانشگاه در دوره اعتصاب به مکانهای پر از میتینگ و تظاهرات  تبدیل شود.

نیروی متحد و مصمم مردم با شعارهای روشن و با خلاقیت در پیش گرفتن اشکال متنوع مبارزه حکومت اسلامی را سرانجام به شکست می کشاند.