کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصابات کارگران مجتمع پارس جنوبی

کارگران مجتمع پارس جنوبی که از معضلات معیشتی و وعده‌های پوچ مسئولان رژیم به ستوه آمده‌اند،روز شنبه 16 دی ماه طبق فراخوان از پیش انتشار یافته، با توقف فعالیت‌های شغلی،دور جدید تجمعات اعتراضی و اعتصابات را با قدرت بیشتر آغاز کردند.

کارگران پیمانی پالایشگاه پارس جنوبی که بارها نسبت به ظلم و بی‌عدالتی حاکمان جمهوری اسلامی در قبال این قشر اعتراض کرده و با بی‌تفاوتی مسئولان مواجه شده‌اند،تاکید کرده‌اند که اعتراضات را تا تحقق مطالبات خود ادامه خواهند داد.کارگران ارکان ثالث و پیمانکاری نسبت به دستمزد پایین و شرایط فاجعه‌بار شغلی معترض هستند و خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل،تغییر سیستم اقماری نیروها به ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت، همچنین ساماندهی وضعیت پرسنل هستند.