کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصابات سراسری بانکهای ایران

اعتصابات سراسری بانکهای ایران 4

کارکنان نظام بانکی ایران در پی فراخوان از پیش اعلام شده، از ساعت یازده صبح روز چهارشنبه پانزدهم فروردین ماه با توقف فعالیت‌های خدمت‌رسانی دست به اعتصاب سراسری زدند.

آنها پیشتر تاکید کرده بودند که این تنها هشداری به مدیران  نظام بانکی کشور است و چنانچه حق و حقوق کارکنان و همچنین بازنشستگان نظام بانکی کشور توسط مدیران پیگیری و پاسخگویی نشود، اعتصابات بیشتری انجام می‌گردد‌. اعتصاب‌کنندگان تاکید کرده‌اند که چنانچه مدیریت  نظام بانکی کشور تا بیستم فروردین ماه هیچگونه پاسخ مشخصی به درخواست‌های به حق کارکنان بانک‌های کشور ندهد، از تاریخ بیستم فروردین ماه تحصن بی‌سابقه‌ای توسط کارکنان بانک‌های سراسر کشور انجام می‌گیرد.