کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض گوجه کاران در رودبار جنوب

روز شنبه 8 اردیبهشت ماه،کشاورزان رودبارجنوب در اعتراض به پایین بودن محصولات کشاورزی،گوجه فرنگی ها را در مقابل فرمانداری این شهرستان تخلیه کردند.

براساس گزارشات منتشرشده،قیمت محصول گوجه به کیلویی ۲ هزار تومان رسیده که کمتر از هزینه کاشت،داشت و برداشت آن است و کشاورزان گوجه‌کار در شهرستان رودبار جنوب به دلیل قیمت‌گذاری اشتباه توسط نهادهای ذیربط و تعیین نرخ هر کیلو گوجه‌فرنگی به مبلغ دوهزار تومان،محصولات خود را به نشانه اعتراض مقابل ساختمان فرمانداری این شهر تخلیه کردند.گفتنی است که سیاست‌های اشتباه مسئولان رژیم از جمله در وزارت جهاد کشاورزی موجب متضرر شدن مردم و اقشار مختلف کشاورزان شده لست.