کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض گندم‌کاران طلبکار از دولت در اهواز

شماری از گندم‌کاران استان خوزستان روز شنبه 12 خردادماه در مقابل استانداری اهواز دست به تجمع اعتراضی زدند.

این کشاورزان از دولت 42 هزار میلیارد تومان بابت فروش گندم طلب دارند که 2 ماه از موعد پرداخت آن گذشته است.رئيس کمیسیون کشاورزی مجلس گفته بود:در صورتی که شرکت نفت و گاز سهم خود از هدفمندی یارانه‌ها را بدهد،پول کشاورزان گندم به موقع پرداخت می‌شود.قرار بود چند روز پیش این بدهی واریز شود که اجرایی نشده است.کشاورزان معترض می‌گویند وزارت جهاد کشاورزی با گندمی که پولش را واریز نکرده،ادعای بی‌نیازی از واردات گندم می‌کند.