کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتراض گسترده پزشکان، معلمان و رانندگان در رومانی

به گزارش خبرگزاری رویترز، در حالی که معلمان رومانی وارد دومین هفته اعتصاب و اعتراض خود می‌شوند، اتحادیه‌های بهداشت و درمان و حمل و نقل ریلی این کشور نیز خود را برای اعتراض آماده می‌کنند.

شرط اعتصاب کنندگان برای عدم اعتصاب این است که دولت به خواسته‌های آنها برای افزایش حقوق مطابق با تورم جهانی و بهبود شرایط کار پس از کرونا جامه عمل بپوشاند. اعتصاب معلمان رومانی در اواخر اردیبهشت آغاز شد. پس از آن که دولت چندین بار با پیشنهادِ «پاداش» به جای حقوقِ بیشتر – که از سوی اتحادیه‌های آموزش و پرورش رد شد- را ارائه داد، اعتراض بزرگی برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شد. اتحادیه‌های حمل و نقل ریلی رومانی نیز خواستار دستمزد و شرایط کاری بهتر هستند. طبق اعلام فدراسیون همبستگی سلامت، کارکنان بهداشت در نظر دارند در تاریخ هشتم ژوئن یک تجمع اعتراضی و در صورت لزوم اعتصاب عمومی در یکم ماه ژوئیه برگزار کنند.نمایندگان فدراسیون خواهان شرایط کاری مناسب و اجرای لایحه حقوق و دستمزد مورد توافق با وزارت بهداشت هستند که در نهایت منجر به بهبود وضعیت همه کارکنان در بخش بهداشت عمومی از پرستاران و پزشکان می‌شود.