کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتراض گروه های ضد جنگ و چپگرای اوکراین علیه جنگ‌افروزی ناتو

در روزهای اخیر در کیف، پایتخت اوکراین، تعدادی از گروه‌های ضد جنگ و چپگرا همچون گروه «سرخ‌ها» تجمعاتی علیه مداخلات ناتو در منطقه برگزار کردند.

گروه های چپ گرا در این تجمعات خواهان پایان دخالت های ناتو در منطقه و قطع حمایت این نهاد از گروه‌های نئونازی شدند و همچنین شعارهایی برای پایان دادن محاصره اقتصادی کوبا در همبستگی با خلق‌ کوبا سردادند.

پست های مرتبط این دسته

تظاهرات اعتراضی شهروندان اسپانیایی

komalah

محدود شدن حق اعتصاب کارگران در مجارستان

komalah

کنفرانس مدیترانه ای چپ اروپا در بروکسل

komalah

حمله موشکی روسیه به یک مرکز خرید در اوکراین

komalah

شمار قربانیان نشت گاز سمی در اردن 

komalah

تظاهرات اعتراضی عیله افزایش حملات تروریستی در نروژ

komalah