کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کمپرسی داران و رانندگان خودروهای دیزلی در زابل

اعتراض کمپرسی داران و رانندگان خودروهای دیزلی در زابل1

روز یکشنبه 12 فروردین ماه جمعی از کمپرسی داران زابل در اعتراض به کاهش سهمیه سوخت اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این تجمع پس از آن صورت گرفته که حدود سه ماه است سهمیه سوخت کمپرسی داران از سه هزار لیتر به ۳۰۰ لیتر دوره ای پانزده روزه کاهش پیدا کرده است.این شهروندان می گویند به فرمانداری و دیگر ارگان ها مراجعه کردند اما تاکنون هیچ پاسخی از مسئولین برای رفع این معضل دریافت نشده است.این رانندگان میگویند:کاهش سهمیه سوخت ناوگان و کمبود سوخت در جایگاه‌ها موجب شکل گیری صف‌های کیلومتری شده است؛این در حالی است که برای بسیاری از آنها تنها راه ارتزاق،همین خودروی زیر پایشان است.