کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کسبه چهار راه رسولی زاهدان

روز شنبه ۲۸ بهمن ماه، تعدادی از کسبه بازار زاهدان  از مسئولین بخاطر طولانی شدن پروژه در حال کار چهار راه رسولی اعتراض کرده اند.

گفته شده، پروژه چهار راه رسولی خیلی طولانی شده پیمانکاران و کارگران در کار سهل انگاری می کنند و مسئولین رسیدگی نمی کنند. به گفته معترضان طولانی شدن این پروژه باعث جلوگیری از کسب و کار آنها شده است.