کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کسبه آبیک قزوین به عوارض شهرداری

کسبه آبیک در استان قزوین روز چهارشنبه ۱۲ آذر نسبت به افزایش عوارض شهرداری اعتراض کردند.

کسبه آبیک گفتند؛ مصوبه شورای شهر آبیک، بابت افزایش بیش از ۱۰۰۰درصدی عوارض پسماند شهرداری در سال ۹۹ ، غیر قانونی و باید بطور کامل لغو شود.

معترضان افزایش عوارض را نوعی اخاذی از جانب شهرداری، شورای شهر و دیگر کارگزاران رژیم می نامند و خواستار لغو کامل آن هستند. یکی از معترضان می گوید در این شرایط کرونایی شمار زیادی از آنان در دوران قرنطینه علاوه بر اینکه از هیچگونه حمایت دولتی برخوردار نبوده اند بلکه مجبور به بستن مغازه های خود نیز کرده اند.