کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

اعتراض کانون وکلای دادگستری در کرمانشاه

اعتراض کانون وکلای دادگستری در کرمانشاه1

بیش از سی نفر از وکلای دادگستری کرمانشاه روز شنبه 26 اسفندماه با انتشار بیانیه‌ ای خواستار عدم ممانعت از استقلال کانون وکلای مرکز شدند.

کانون وکلای دادگستری کرمانشاه،اعتراض خود را نسبت به احکام صادره علیه اعضای هیأت مدیره دوره ۳۱ کانون وکلای مرکز توسط دادگاه عالی انتظامی قضات نشان دادند و بر اهمیت استقلال نهاد وکالت برای تقویت مردم‌سالاری و عدالت تاکید کردند.در بخشی از این بیانیه با اشاره به اینکه در طول چهار دهه ی اخیر استقلال نهاد وکالت دائماً مورد تعرض حکومت بوده و تبدیل به یک نزاع طولانی میان کانون وکلا و حکومت شده است،آمده است:اکنون ترکش این نزاع دامن برخی از اعضای هیأت مدیره ی دوره ی ۳۱ کانون وکلای مرکز را گرفته و باعث اعمال مجازات های انتظامی توسط دادگاه عالی انتظامی قضات بر علیه آنها شده،زیرا آنها مخالف آئین نامه ای بوده اند که استقلال کانون های وکلا را مضمحل کرده است.