کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کامیون داران شهرستان سرباز

شماری از کامیون داران شهرستان سرباز روز یکشنبه 7 آذرماه در اعتراض به قطعی سوخت کامیون های خود مقابل فرمانداری تجمع کردند.

به گفته کامیون داران معترض، سوخت کامیون های این شهرستان بدون هیچگونه دلیل قانع کننده ای قطع شده است. از قرار معلوم  مسئولان فرمانداری با زدن علامت در برگه های سوخت کامیون ها، آنها را ناقص و فرسوده اعلام کرده اند و این باعث شده تا سوخت آنها قطع شود. این درحالی است که معترضان می گویند کامیون ها هیچگونه ایرادی ندارند و اگر مشکل و یا نقص فنی باشد مالکان وسایل نقلیه حاضرند آن را رفع کنند.