کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگزاران مخابرات روستایی

کارگزاران مخابرات روستایی کشور روز شنبه 7 خرداد ماه با برپایی تجمعی در مقابل شرکت مخابرات تهران نسبت به  تاخیر در پرداخت حقوق های خود اعتراض کردند.

نماینده کارگزاران معترض در اینباره اظهار داشت که با سپری شدن بیش از یک‌ هفته از خرداد، شرکت مخابرات ایران هنوز حقوق ماه قبل کارکنان خود را به بهانه عدم توان در تامین نقدینگی پرداخت نکرده و همچنان نیروهای خود را در بلاتکلیفی قرار داده است. آنها خواستار پرداخت به موقع حقوق و مزایای مزدی  خود هستند و می‌گویند: در این شرایط اقتصادی نابسامان و افزایش روز افزون نرخ کالاهای اساسی  می خواهند دستمزدهایشان پایان هر ماه و سر وقت پرداخت شود.