کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران گروه ملی فولاد به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی

صبح روز شنبه 2 دی ماه،شماری از کارگران گروه ملی فولاد در اعتراض  به بستن کارت ۲۱ نفر از همکاران خود از جانب شرکت،  اقدام به برگزاری تجمع کردند.

هفته گذشته (روز چهارشنبه) گروهی از کارگران در اعتراض به‌ عدم اجرای صحیح و کامل طرح طبقه‌بندی در محوطه شرکت تجمع کرده بودند،  پس از این تجمع و بیان مطالبه کارگران،روز شنبه کارت  ۲١ نفر از کارگران این مجموعه که در شکل‌گیری تجمع روز چهارشنبه نقش داشتند، را بستند.. در ادامه اعتصاب فراگیر در همه بخش ها و خطوط تولیدی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز،کارگران شرکت خواستار اخراج «علی محمدی» مدیرعامل از شرکت بودند.قبل از این خواسته، کارگران مطالبات خود را به مدیر عام که لغو ممنوعیت ورود همکاران و اجرای کامل طبقه بندی بود، را اعلام کرده بودند،  که وی از انجام این موضوع سرباز زد.