کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران کشت و صنعت فجر صفا

شماری از کارگران کشت و صنعت فجر صفا در خرم آباد روز شنبه 20 فروردین ماه در اعتراض به واگذاری بخش های مختلف شرکت‌ها به پیمانکاران دست به تجمع زدند.

به اعتقاد کارگران معترض، با ورود شرکت‌ پیمانکاری بسیاری از مزایای کارگران کشت و صنعت فجر صفا از بین خواهد رفت. آنها نسبت به این تصمیم مدیران اعتراض داشته و خواستار بستن قرارداد مستقیم با شرکت می‌باشند. کارگران همچنین خواستار نظارت کارفرمای اصلی یعنی شرکت کشت و صنعت فجر صفا بر شرکت پیمانکاری می‌باشند. کارگران علت مخالفت خود با بستن قرارداد را نداشتن امنیت شغلی عنوان کرده‌اند.

پست های مرتبط این دسته

گسترش تظاهرات اعتراضی مردم ایران

komalah

افشای هویت ماموران بازداشت کننده مهسا امینی

komalah

حمایت جهانی از اعتراضات مردم ایران

komalah

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah