کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران کارخانه کیان تایر

گروهی از کارگران کارخانه کیان تایر روز چهارشنبه 3 آذرماه در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی خود در مقابل کارخانه دست به تجمع زدند.

این کارگران ضمن ابراز نگرانی نسبت به آینده شغلی خود می‌گویند: هیچ امیدی ندارند که سال اینده یا سالهای بعد همچنان سر کار باشند، ضمن اینکه در یکسال اخیر، از میزان حقوق و مزایای مزدی آنها نیز کاسته شده است. آنها با بیان اینکه «به دلیل ورشکستگی کارخانه دیگر هیچ بانک و نهاد مالی به این کارخانه وام و تسهیلات نمی‌دهد» ادامه دادند: در این شرایط، کارخانه‌ای که در موضع ضعف قرار دارد روز به روز ضعیف‌تر می‌شود و ممکن است به زودی از پا دربیاید به همین دلیل کارگران نگران آینده شغلی خود هستند.