کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران کارخانه کنتورسازی ایران

اعتراض کارگران کارخانه کنتورسازی ایران

گروهی از کارگران کارخانه کنتورسازی ایران روز یکشنبه ۱ آبان ماه، در اعتراض به بلاتکلیفی خود دست به تجمع زدند.

با شیوع کرونا حدود ۱۵۰نفر از کارگران کارخانه کنتورسازی ایران واقع در شهرک صنعتی البرز استان قزوین از سوی کارفرما برای ورود به کارخانه منع شدند. یکی از کارگران این کارخانه در این خصوص می گوید: “در حدود سه سالی که بیکار شده اند در جستجوی کار به واحدهای صنعتی و خدماتی زیادی مراجعه کرده‌اند اما به دلیل شرایط سنی‌؛ تا این لحظه هیچ کاری برای وی و سایر همکارانش پیدا نشده است.”